Прегледът на гърдата включва палпация, ултразвук на гърдата и мамография и е индивидуален според възрастта на жената. Самопалпацията е важно да се прави от самата жена и дори да се започне още в ранна възраст. Ултразвукът на гърдата се извършва на всяка възраст, ако има индакации от палпацията или се комбинира с мамография за по-добра и по-надеждна диагноза.

Мамографията се прави при медицински показания. Като рутинен преглед той започва на 40-годишна възраст като част от годишния профилактичен преглед и се извършва всяка година или на всеки две години, в зависимост от анамнезата на жената и конструкцията на гърдата. На възраст 35 – 40 години се прави първата мамография, която се нарича референтна мамография и се използва за сравнение на следващите.

В случаите, когато има секреция – течност от гърдата, тя се приема и след специална обработка се изпраща за цитологично изследване, което ще предостави допълнителна информация за произхода, вида и патогенезата на секрета.