Първично безплодие е случаят, когато жената няма анамнеза за бременност и не може да забременее.

Вторично безплодие е случаят, когато жената има анамнеза за една или повече бременности и не може да забременее.