Подробното специализирано изследване на шийката на матката се извършва със специален уред, който има микроскоп, т.нар. колпоскоп, съдържа източник на светлина и лупи за цялостно изобразяване и уголемяване на шийката на матката.

Колпоскопия на шийката на матката се извършва в случай на патологични находки от Пап-теста или при патологична клинична картина на шийката на матката. Патологията на шийката на матката включва остри или хронични възпаления, резултати, показващи малформации – предракови лезии, както и морфологични лезии на шийката на матката и вагината. След специално оцветяване на шийката на матката с разтвор на оцетна киселина и разтвор на Lugol йод, констатациите се записват и изследването се допълва с цервикална биопсия, тъканни проби, взети от патологичните зони за хистологично изследване