Кардиотокографията в покой (CT) или Nonstress Test е методът за проследяване на бременността чрез отчитане на маточните контракции и сърдечната честота на плода. Кардиотокографията се извършва със специализиран уред, кардиотокограф, към който са свързани два предавателя, един за запис на контракциите и един за запис на сърдечната честота.

Резултатът от записа се отпечатва върху милиметрова хартия, както и кардиограмата. От изследването на кардиотокограмата събираме данни за нормалното развитие на бременността, както и за наличието и оценката на всякакви контракции на матката и за нормалното снабдяване с кръв и кислород на плода.

Извършва се като рутинен метод от 34-та седмица на бременността и всяка седмица след 36-та седмица. Като метод за проследяване на раждането – Stress Test се разделя на коремен и вагинален:

  • Коремна кардиотокография се извършва от корема, където предавателите се фиксират с еластични ленти.
  • Вагиналната кардиотокография се използва от някои родилни болници след разкъсване на феталните мембрани, където електрод се поставя през влагалището в скалпа на плода и се осигурява по-надежден запис на сърдечната честота на плода.

Записвайки данните за контракциите на матката и сърдечната функция на плода, можем да оценим нормалното развитие на бременността или раждането, както и патологичните състояния, при които трябва да се намесим.