Премахването на конусовидна част на шийката на матката се нарича конична цервикална аблация. Индикациите за извършване на конусно изрязване са потвърдените патологични лезии на шийката на матката, които включват интраепителни неоплазми – дисплазия от ниска и висока степен и карцином in situ. Дълбочината на конуса зависи от това дали жената е в репродуктивна или менопаузална възраст, тъй като цервикалният епител е подложен на хормоналните промени на жената.

Конусът се отстранява със скалпел, електрическа конзола Loop или лазер. Със скалпела постигаме по-добър хистологичен контрол на хирургическите граници за разлика от другите два метода, които са термични методи, при които поради нагряването хирургическите граници се разрушават и контролът за отстраняване на лезията до здравословни граници не е надежден. В противовес, термичните методи имат предимство по отношение на намаляването на усложненията при кървене.