Термокоагулацията е метод, при който с електрическо устройство, диатермия, се постигат терапевтични резултати за отстраняване на увреждане или съдова хемостаза както във външните гениталии, така и при операции, свързани със заболявания на вътрешните полови органи.

Лазерът е модерен метод за термокоагулация, при койо се изрязват, изгарят или сублимират тъканите точно и безкръвно, като се постигат по-добри хирургични резултати.

Loop е скоба, която е свързана с диатермията и с електрозахранването и може едновременно да реже и каутеризира мястото на операцията, която включва или отстраняване на големи папили-брадавици, или отстраняване на част от шийката на матката (конична аблация).