Η λεπτομερής εξειδικευμένη εξέταση του τραχήλου της μήτρας  διενεργείται με ένα ειδικό μηχάνημα το οποίο διαθέτει μικροσκόπιο το κολποσκόπιο , περιέχει πηγή φωτισμού και μεγεθυντικούς φακούς για να γίνεται επιμελής  απεικόνιση και μεγέθυνση του τραχήλου.

Κολποσκόπηση του τραχήλου της  μήτρας γίνεται σε περίπτωση παθολογικών ευρημάτων του τεστ Παπανικολάου ή ακόμη και σε παθολογική κλινική εικόνα του τραχήλου. Η παθολογία του τραχήλου περιλαμβάνει οξείες ή χρόνιες φλεγμονές,  αποτελέσματα ενδεικτικά δυσπλασιών – προκαρκινικών αλλοιώσεων καθώς και μορφολογικές αλλοιώσεις του τραχήλου και του κόλπου.  Μετά από  ειδικές χρώσεις του τραχήλου με διάλυμα οξικού οξέος και ιωδιούχο διάλυμα Lugol , καταγράφονται τα ευρήματα και η εξέταση συμπληρώνεται με βιοψία του τραχήλου ,  λήψεις ιστοτεμαχίων από τις παθολογικές περιοχές για διενέργεια ιστολογικής εξέτασης.