Ο έλεγχος του μαστού περιλαμβάνει την ψηλάφηση, τον υπέρηχο του μαστού και τη μαστογραφία και εξατομικεύεται με βάση την ηλικία της γυναίκας. Η αυτοψηλάφηση είναι σημαντικό να γίνεται από τη γυναίκα και μάλιστα να ξεκινά από μικρή ηλικία. Το υπερηχογράφημα του μαστού διενεργείται σε οποιαδήποτε ηλικία εφόσον υπάρχει ένδειξη από την ψηλάφηση ή συνδυάζεται με τη μαστογραφία για καλύτερη και αξιόπιστη διάγνωση.

Η μαστογραφία γίνεται εφόσον υπάρχει ιατρική ένδειξη. Σαν εξέταση ρουτίνας ξεκινάει από την ηλικία των 40 ετών στα πλαίσια του ετήσιου προληπτικού ελέγχου και διενεργείται κάθε έτος η ανά δυο έτη, ανάλογα το ιστορικό της γυναίκας και την κατασκευή του μαστού. Στην ηλικία των 35 – 40 γίνεται η πρώτη μαστογραφία, η οποία ονομάζεται μαστογραφία αναφοράς και χρησιμοποιείται για τη σύγκριση όσων ακολουθήσουν.

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει έκκριμα – υγρό από τον μαστό, αυτό λαμβάνεται και με ειδική επεξεργασία αποστέλλεται για κυτταρολογική εξέταση η οποία θα αποφέρει περαιτέρω πληροφορίες για την προέλευση, το είδος και την παθογένεια του εκκρίματος.