Göğüs muayenesi palpasyon, meme ultrasonu ve mamografiyi içerir ve kadının yaşına göre kişiselleştirilir. Kendi kendine palpasyonun kadın tarafından yapılması ve hatta erken yaşta başlanması önemlidir. Daha iyi ve daha güvenilir bir teşhis için palpasyon kanıtı varsa veya mamografi ile birleştirilirse meme ultrasonu her yaşta yapılır.

Tıbbi bir endikasyon varsa mamografi yapılır. Rutin muayene olarak 40 yaşında yıllık kontrol muayenesinin bir parçası olarak başlar kadının öyküsü ve memenin yapısına bağlı olarak her yıl veya iki yılda bir yapılır. 35 – 40 yaşlarında, referans mamogram adı verilen ve süregelen tetkikleri karşılaştırmak için kullanılan ilk mamografi yapılır.

Memeden salgı – sıvı olduğu durumlarda alınır ve özel tedavi ile salgının kaynağı, türü ve patogenezi hakkında daha fazla bilgi sağlayacak sitolojik incelemeye gönderilir.