Menopoz, bir yıllık bir süre geçmesi durumunda adetin durması olarak tanımlanır. İklimsel dönem, menopoz öncesi ve menopoz sonrası dönemi içerir. Menopoz, bir kadının üreme çağından üreme çağına geçişini işaret eder.

Kadın vücudunun tüm sistemlerini ve psikolojisini etkileyen hormonal değişiklikler meydana gelir. En çok etkilenen sistemler dolaşım ve kas-iskelet sistemleridir, bu da kadının yaşam kalitesini etkileyen sıcak basmaları ve kas-iskelet ağrısı ile sonuçlanır. Laboratuvar ve radyolojik tetkiklerin tamamlanmasının ardından gerekli görülen durumlarda hormon replasman tedavisi ile osteopeni ve osteoporozun önlenmesi ve tedavisi için tedavi yapılmaktadır.