Doppler ultrason aşağıdaki amaçlar için gerçekleştirilir:

  • Göbek kordonu damarlarında ve fetüsün damarlarında kan akışının belirlenmesi
  • Fetüsün uygun perfüzyon ve oksijenasyonunun belirlenmesi
  • Annenin dolaşım sistemine bağlı olarak gebeliğin normal hemodinamik durumunun belirlenmesi