Το υπερηχογράφημα Doppler διενεργείται για τους εξής σκοπούς:

  • Διαπίστωση της ροής αίματος στα αγγεία του ομφάλιου λώρου και των αγγείων του εμβρύου
  • Διαπίστωση της σωστής αιμάτωσης και οξυγόνωσης του εμβρύου
  • Διαπίστωση της ομαλής αιμοδυναμικής κατάστασης της κύησης σε συνάρτηση με το κυκλοφορικό σύστημα της μητέρας