Serviksin koni şeklindeki bir kısmının çıkarılmasına konik servikal rezeksiyon denir. Koni rezeksiyonu için endikasyonlar, intraepitelyal neoplazmaları – düşük ve yüksek dereceli displazi ve in situ karsinomu içeren serviksin doğrulanmış patolojik lezyonlarıdır. Servikal epitel kadının hormonal değişikliklerine maruz kaldığından, koninin derinliği kadının üreme veya menopoz çağında olmasına bağlıdır.

Koni, bir neşter, bir elektrikli Döngü braketi veya bir Lazer ile çıkarılır. Bistüri ile termal yöntem olan diğer iki yöntemin aksine cerrahi sınırların daha iyi histolojik kontrolünü sağlarız, ısı nedeniyle cerrahi sınırlar ortadan kalkar ve lezyonun sağlıklı sınırlara çıkarılmasının kontrolü güvenilir değildir. Aksine kanama komplikasyonlarını azaltmada termal yöntemler üstündür.