ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο προγεννητικός έλεγχος περιλαμβάνει εξετάσεις αίματος οι οποίες σκοπό έχουν να επιβεβαιώσουν την καλή υγεία της μελλοντικής εγκύου. Στις εξετάσεις αυτές περιλαμβάνονται η ομάδα αίματος, το Rhesus, η ηλεκτροφόρηση της αιμοσφαιρίνης και το τεστ δρεπανώσεως. Οι δύο τελευταίες εξετάσεις σχετίζονται με αναιμίες εκ γενετής, ενώ περαιτέρω εξετάσεις περιλαμβάνουν γενική αίματος, βιοχημικές εξετάσεις και ανοσολογικές για παθήσεις που έχουν σχέση με ιούς και παράσιτα  όπως ηπατίτιδα, ερυθρά, κυτταρομεγαλοϊός, τοξόπλασμα , λιστέρια , AIDS, σύφιλη. Αυτές οι εξετάσεις, αναλόγως των αποτελεσμάτων και των αντισωμάτων, έχουν ισχύ 3-6  μήνες και επαναλαμβάνονται μετά την πάροδο του άνω χρονικού διαστήματος ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Στον προγεννητικό έλεγχο εντάσσονται και ο υπέρηχος του 1ου επιπέδου για το πρώτο τρίμηνο όπου γίνεται ο έλεγχος αρτιμέλειας, ανάπτυξης και εκτίμησης της αυχενικής διαφάνειας για το σύνδρομο DOWN σε συνδυασμό με βιοχημικούς δείκτες ή με μοριακό έλεγχο, καθώς και το υπερηχογράφημα του 2ου επιπέδου για το δεύτερο τρίμηνο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

Η παρακολούθηση της φυσιολογικής εγκυμοσύνης γίνεται μία φορά το μήνα με εξαίρεση τις υψηλού κινδύνου και παθολογικές κυήσεις στις οποίες η παρακολούθηση διαφοροποιείται βάσει των απαιτήσεων  της εκάστοτε περίπτωσης.

Ο μηνιαίος έλεγχος περιλαμβάνει εξετάσεις αίματος, παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και του βάρους της εγκύου, υπερηχογράφημα – Doppler της κύησης και καρδιοτοκογραφία  για την επιβεβαίωση της καλής κλινικής κατάστασης της εγκύου και του εμβρύου.

ΤΟΚΕΤΟΣ

Ο τοκετός εξατομικεύεται βάσει της ηλικίας της εγκύου, του ιστορικού της, της εξέλιξης της κύησης και τυχόν επιπλοκών που μπορεί να εμφανιστούν στη διάρκεια της κύησης ή του τοκετού και αποπερατώνεται είτε με φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή.