Κοιλιακό υπερηχογράφημα διενεργείται στις εξής περιπτώσεις:

  • Στην παιδική και εφηβική ηλικία
  • Σε γυναίκες οποιασδήποτε ηλικίας οι οποίες δεν έχουν έρθει ποτέ σε σεξουαλική επαφή
  • Σε γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί κολπική επέμβαση η οποία καθιστά αδύνατη τη διακολπική εξέταση
  • Σε εγκυμοσύνη από τον 4ο μήνα της κύησης
  • Σε συνδυασμό με το κολπικό υπερηχογράφημα, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για καλύτερη και πιο αξιόπιστη διάγνωση

Κολπικό υπερηχογράφημα διενεργείται στις εξής περιπτώσεις:

  • Ως εξέταση ρουτίνας στον προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο
  • Σε συνδυασμό με τη γυναικολογική εξέταση σε επείγοντα περιστατικά
  • Για τον έλεγχο στο πρώτο τρίμηνο της κύησης