Ως εμμηνόπαυση ορίζεται η παύση της εμμήνου ρύσεως, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα ενός έτους. Το χρονικό διάστημα του κλιμακτηρίου περιλαμβάνει την προεμμηνοπαυσιακή και την μετεμηνοπαυσιακή περίοδο. Η εμηνόπαυση σηματοδοτεί το μεταβατικό στάδιο της γυναίκας από την αναπαραγωγική στη μη αναπαραγωγική ηλικία.

Διενεργούνται ορμονικές αλλαγές με επίπτωση σε όλα τα συστήματά του οργανισμού της γυναίκας, καθώς και στην ψυχολογία της. Τα συστήματά τα οποία βάλλονται περισσότερο είναι το κυκλοφορικό και το μυοσκελετικό, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται εξάψεις και μυοσκελετικοί πόνοι που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής της γυναίκας. Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών και ακτινολογικών εξετάσεων, πραγματοποιείται ορμονική θεραπεία υποκατάστασης, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη, καθώς και θεραπεία για την πρόληψη και αντιμετώπιση της οστεοπενίας και οστεοπόρωσης.