Α΄ Παθούς υπογονιμότητα είναι η περίπτωση όπου μια γυναίκα δεν έχει ιστορικό εγκυμοσύνης και αδυνατεί να συλλάβει.

Β΄ Παθούς υπογονιμότητα είναι η περίπτωση όπου μια γυναίκα έχει ιστορικό μιας η περισσότερων κυήσεων και αδυνατεί να συλλάβει.