Η απόξεση του ενδομητρίου διαχωρίζεται σε θεραπευτική και διαγνωστική.

Θεραπευτική ορίζεται η απόξεση του ενδομητρίου που διενεργείται έπειτα από ατελή αποβολή κύησης, καθώς και ως θεραπεία σε ανεξήγητη μητρορραγία.

Ως διαγνωστική απόξεση ορίζεται η επέμβαση η οποία σκοπό έχει την συλλογή στοιχείων του ενδομητρίου και την αποστολή του υλικού στο παθολοανατομικό εργαστήριο για την επιβεβαίωση της διάγνωσης.