Η αφαίρεση τμήματος του τραχήλου της μήτρας σε σχήμα κώνου ονομάζεται κωνοειδής εκτομή τραχήλου.  Οι ενδείξεις για τη διενέργεια κωνοειδούς εκτομής είναι  οι βεβαιωμένες  παθολογικές αλλοιώσεις του τραχήλου που περιλαμβάνουν τις ενδοεπιθηλιακές νεοπλασίες – δυσπλασία χαμηλού και υψηλού βαθμού και το καρκίνωμα in situ. Το βάθος του κώνου εξαρτάται από το αν η γυναίκα είναι σε αναπαραγωγική ή εμμηνοπαυσιακή ηλικία καθότι το επιθήλιο του τραχήλου υπόκειται στις ορμονικές αλλαγές της γυναίκας .

Η αφαίρεση του κώνου γίνεται με νυστέρι, με ηλεκτρική αγκύλη Loop ή με Laser.  Με το νυστέρι πετυχαίνουμε καλύτερο ιστολογικό έλεγχο των χειρουργικών ορίων σε αντίθεση με τις δύο άλλες μεθόδους οι οποίες αποτελούν τις θερμικές μεθόδους,   λόγω της θερμότητας καταστρέφονται τα χειρουργικά όρια και δεν είναι αξιόπιστος ο έλεγχος για την αφαίρεση της αλλοίωσης σε υγιή όρια.  Αντιθέτως οι θερμικές μέθοδοι υπερτερούν σε μείωση των αιμορραγικών επιπλοκών.