Η θερμοπηξία είναι μέθοδος όπου με μια ηλεκτρική συσκευή, τη διαθερμία, επιτυγχάνονται θεραπευτικά αποτελέσματα για την αφαίρεση βλαβών η αιμόσταση αγγείων τόσο στο έξω γεννητικό σύστημα όσο και σε επεμβάσεις που αφορούν παθήσεις των έσω γεννητικών οργάνων.

Το λέιζερ είναι μια σύγχρονη μέθοδος θερμοπηξίας η οποία μπορεί να κόψει, να κάψει και να εξαχνώσει ιστούς με ακρίβεια και αναίμακτα, επιτυγχάνοντας καλύτερο χειρουργικό αποτέλεσμα.

Loop ειναι μια αγκυλη η οποια συνδέεται στη διαθερμία και με την παροχή ρεύματος μπορεί ταυτόχρονα να κόψει και να καυτηριάσει το σημείο της επέμβασης που αφορά είτε αφαίρεση μεγάλων θηλωμάτων-κονδυλωμάτων ή αφαίρεση τμήματος του τραχήλου (κωνοειδή εκτομή).