Μέθοδος αναπαραγωγής η οποία διενεργείται έπειτα από συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις. Το πρωτόκολλο αγωγής που θα ακολουθήσει κάθε γυναίκα εξατομικεύεται βάση του ιατρικού ιστορικού της, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται διέγερση των ωοθηκών και παραγωγή ωαρίων, τα οποία συλλέγονται στο εκάστοτε κέντρο εξωσωματικής και διατηρούνται για τη γονιμοποίηση τους. Στη συνέχεια, γίνεται μεταφορά των γονιμοποιημένων ωαρίων στην ενδομήτρια κοιλότητα της μήτρας.