Ιατρική μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής η οποία διενεργείται έπειτα από συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις Α’παθούς ή Β’παθούς υπογονιμότητας. Η διαδικασία περιλαμβάνει επεξεργασία – εμπλουτισμό του σπέρματος σε ειδικό εργαστήριο και τοποθέτηση με ειδικό ενδομήτριο καθετήρα στην ενδομήτρια κοιλότητα έπειτα από προετοιμασία της γυναίκας με φαρμακευτική αγωγή.